Selecteer een pagina

Trefpunt

Voor alle bewoners van Vreewijk

Voor alle bewoners

Het doel van het Trefpunt is om de wijkbewoners te ondersteunen bij vragen of problemen. De medewerkers van het Trefpunt bieden maatschappelijke en sociale ondersteuning zodat de bewoners beter mee kunnen doen in de maatschappij. De medewerkers van het Trefpunt zorgen ook dat bewoners ervaring krijgen met bepaalde zaken en brengen kennis over.

Onze kracht ligt in de eigen ervaring en daarbij opgebouwde kennis. Het begrijpen van de leefwereld van de bewoners Het gevoel van gehoord en gezien te worden. Het weghouden van obstakels en zo de drempel laag te houden voor onze cliënten. Het lezen van een brief is voor onze bezoekers net zo belangrijk als het regelen van de meer complexere zaken. Wij staan naast onze buurtbewoners en er niet tegenover.

Kijkend naar de huidige Kernactiviteiten –diensten– van het Trefpunt:

 • Het bieden van hulpverlening/cliëntondersteuning;
 • Informeren, adviseren, begeleiden en verwijzen van de bezoeker en de cliënt;
 • Het houden van (open) inloopspreekuren en bereikbaarheidsdiensten;

is een uitbreiding van de kernactiviteiten voor de bewoners van Vreewijk haast een noodzaak.
Hierbij wordt gedacht aan:

 • Uitbreiding van de activiteiten van het Trefpunt door middel van uitbreiding binnen het gebied;
 • Formulierenbrigade opzetten door gebruik te maken van verschillende locaties binnen Vreewijk.

Vanwege onze betrokkenheid en de behoefte om op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen, volgen wij ondersteunende opleidingen, aanvullende cursussen en/of workshops. Zodat wij onze cliënten in hun dagelijks leven of werk kunnen blijven begeleiden, met de toewijding en kwaliteit die zij van ons mogen verwachten.

Iedere medewerker binnen het Trefpunt zet zijn of haar kwaliteiten maat gepast in, er wordt geen kwaliteit onbenut gelaten. Dit versterkt onze medewerkers in hun vertrouwen en in hun persoonlijke kunnen.

Om de dienstverlening blijvend te continueren zijn wij altijd op zoek naar mogelijkheden en middelen om dit te versterken, door middel van:

 • Uitbreiding van samenwerking of ondersteuning zo breed mogelijk te maken. Dit geldt voor de direct betrokken (zorg en welzijn) als ook de indirect betrokken (overig betrokken) partijen.
 • Contact onderhouden met andere sociale dienstverleners, educatieve instellingen en aanbieders van gezondheidszorg om informatie te ontvangen en te verstrekken.
 • Hulpprogramma’s voor cliënten voor onder andere doorverwijzing naar instanties voor financiële ondersteuning, rechtshulp, huisvesting, medische zorg en andere diensten.
 • Onderwerp gerichte cursussen, workshops of (online) bijeenkomsten zijn noodzakelijk om mee te ontwikkelen in een wereld die constant in beweging is.

Probleemstelling

Naast de maatschappelijke noodzaak die ons team voelt bij het ondersteunen naar een ieder in een moeilijke situatie, is onze betrokkenheid ook van grote waarde gebleken. Iedere vorm van begeleiding (kort of langdurig) naar betere tijden zien wij als een winst.

Het kost ons steeds meer moeite om onszelf staande te kunnen blijven houden in een wereld van (informatie)plichten, stijgende kosten, wegvallende en achterblijvende inkomens. Formalisering van onze dienstverlening is noodzaak geworden.

Vanuit de gesloten of op een kier gezette deuren lopen wij als vrijwilligers tegen de term vrijwilliger aan. Wij zijn het moe om ons alsmaar te moeten verantwoorden als zijnde vrijwilligers(organisatie) en wij willen ons kunnen profileren als de professional die wij geworden zijn.

Door de houding van sommige organisaties kunnen processen trager verlopen. Ook moeten wij dossiers doorzetten naar partijen die het door ons opgebouwde (intake) dossier vaak naast zich neer te leggen en opnieuw beginnen waardoor er onnodig tijdverlies voor de noodlijdende cliënt ontstaat en er vaak geen sprake meer is van samenwerking.

Voorstel certificering door Gemeente Rotterdam

Vanuit de Gemeente Rotterdam is het advies gegeven om een voorstel op te stellen om tot een geaccepteerde oplossing te komen.

Het hulp- en adviescentrum het Trefpunt is als project “maatschappelijke ondersteuning” erg belangrijk geworden voor onder andere de bewoners van Vreewijk. Ook bekend als “luisterloket”, bieden wij niet alleen de bewoners maar ook de vrijwilligers een laagdrempelige mogelijkheid om gehoord te worden, maar ook om van zich te laten horen.

Naast alle ondersteuning die wij bieden aan een ieder met een hulpvraag bieden wij ook een onderkomen aan tal van uit te voeren verplichtingstaken, een werkervaringsplaats, een werkplek om een tegenprestatie te kunnen leveren en het opvullen van vrije tijd in de vorm van vrijwilligerswerkzaamheden.

Het verbeteren van taalvaardigheden, persoonlijke groei en belemmeringen door arbeidsbeperkingen hebben, door bij ons te komen werken, in sommige gevallen geleid tot een verbeterde positie in de maatschappij of uitstroom naar een reguliere baan.

Vanuit onze opgebouwde ervaring, absolute inzet en de wens om te blijven doorgroeien naar een volwaardige partner binnen het welzijnswerk is het besef gekomen, dat de huidige vrijwilligerspositie niet kan blijven bestaan.

De behoefte om dit werk op een volwaardige manier door te kunnen blijven zetten is omgezet naar het idee van een proefproject, voor de minimale periode van 5 jaar.

Het omzetten naar een dergelijk project zal meerdere voordelen met zich meebrengen:

 • Het Trefpunt verlicht het werk en tijd van de gemeente door de hoeveelheid cliënten die naar het Trefpunt toe komen op te vangen en te helpen. Deze hulpvragen moeten anders door de gemeente of andere organisaties opgevangen worden. Een voorbeeld is de formulierenbrigade.
 • Kortere lijnen naar de juiste afdelingen bij de overheid, dit werkt in het voordeel van de cliënten, die daardoor (veel) sneller geholpen kunnen worden.
 • Bredere samenwerking met wijkgerichte organisaties, zoals de Tuindorp Vreewijk coöperatie, door middel van bijvoorbeeld doorstroommogelijkheden bij de administratie of opdrachten uitbesteed kunnen krijgen.
 • Meer mensen krijgen de mogelijkheid om bijvoorbeeld een tegenprestatie te leveren, zodat de afstand naar de arbeidsmarkt mogelijk verkleind wordt.
 • Gerichtere ondersteuning en begeleiding naar de cliënten toe.
 • Vloeiendere samenwerking met organisaties.

Over ons

Het Trefpunt bestaat uit een enthousiast, gemotiveerd en ervaren team vrijwilligers en stagiaires onder leiding van Andrea Karremans. Als team werken we nauw samen om cliënten maatwerk te leveren bij het bieden van hulp en begeleiding, toch heeft elk teamlid eigen kerntaken. Hieronder tref je een overzicht aan van de vrijwilligers en stagiaires, en hun taken bij het Trefpunt.

Andrea Karremans, 1e coördinator, kerntaken: 

 • Het coördineren/begeleiden van vrijwilligers en stagiaires die verbonden zijn aan het sociaal werk.
 • Examineren van stagiaires.
 • Planning en indeling van roosters op interne en externe werklocaties.
 • Aantrekken en onderhouden van contacten om het netwerk te verstevigen.
 • Werven van medewerkers, dit gebeurt door middel van adverteren alsook het benaderen en contact onderhouden met medewerkers van de gemeente Rotterdam, afdeling W&I over hun cliëntenbestand binnen hun portefeuille van tegenprestatie of werkervaringsplaatsen.
 • Het verrichten van de bijkomende administratieve taken als dossiervorming, registratie en dergelijke.
 • Ondersteuning geven van de cliënt op sociaal, maatschappelijk en juridische onderdelen.

Iriabeth Schoop, 2e coördinator, kerntaken:

 • Adviseur financiële zaken.
 • Begeleiding van stagiaires en medewerkers.

Kerntaken overige medewerkers:

Adviseur

 • Ondersteuning bieden en dossieropmaak aan (meervoudige) complexe zaken.

Algemeen medewerker

 • Ondersteuning bieden en dossieropmaak aan alle in dit organisatieplan eerder beschreven onderwerpen.
 • Ondersteuning bieden binnen de diverse gerichte spreekuren.

Ontvangst medewerker

 • Client en gastontvangst.

Gastvrouw

 • Zorg voor minimale verplaatsing medewerkers, cliënten en gasten door:
  • Verzorging koffie, thee en lunch.
  • Klein onderhoud pand onderdelen.

Web onderhoud

 • Onderhouden van de website.
 • Onderhouden van de Facebookpagina.
Andrea Karremans

Andrea Karremans

Coördinator

Iriabeth Schoop

Iriabeth Schoop

2e coördinator

Contact

Wij zijn als volgt bereikbaar:

010 – 4865555

06 – 12 59 21 15

trefpunt@bov-vreewijk.nl

Dreef 83 a
3075 HB Rotterdam

Stuur ons een bericht
Vul onderstaand formulier in en we nemen contact met u op.

  Bezoek ons

  Heb je een hulpvraag of wil je graag begeleiding bij iets? Kom dan gerust even bij ons langs. Buiten het Trefpunt in het Vreewijkhuis, zijn er ook spreekuren in de Jan Ligthartstraat (elke donderdag van 9:00 tot 12:00 in de recreatieruimte op de 1e verdieping).

  Wij helpen je bijvoorbeeld met vragen over:
  – sociale zekerheid
  – belastingen
  – financiën
  – arbeid
  – huisvesting
  – vreemdelingenrecht, personen- en familierecht
  – onderwijs
  – consumentenzaken
  – toegang tot en gebruik van regelingen en voorzieningen.

  Een afspraak maken

  U bent van harte welkom om het gesprek met ons aan te gaan. Om u de juiste aandacht te kunnen geven, verzoeken wij u onderstaand formulier in te vullen.

  Vul hier uw gegevens in
  Vul onderstaand formulier in en we nemen contact op om de afspraak in te plannen.